Legim & desè

Legim patty

31

Pwosesis koule:

Koupe => Melanje => Fòme => Konjelasyon => Frite => Transpò => Anbalaj => Fredi

Hash browns

32

Pwosesis koule:

Netwaye ak kale => Koupe => Kwit manje (vapè) => Moulen => Melanje => Fòme => Predis => Par-fri

Tat cho

33

Pwosesis koule:

Prepare => Battering => Breading => Packing => Chill

Pen kroustiyan

34

Pwosesis koule:

Prepare => Battering => Breading => Packing => Chill

Coconut daifuku

35

Pwosesis koule:

Forming => Predusting => Packing => Chill